Eko-material

Många av våra glasögon (alla förutom de i metall faktiskt) är tillverkade i ett material som på glasögonlingo kallas acetat. Det acetat som vi använder är en form av plast utvunnen från växtcellulosa. Vi har även en Eko-kollektion med glasögon i ett acetat som inte bara är återvinningsbart, utan även kan brytas ner biologiskt. Ganska bra om du frågar oss!

@nividaseyewear